เปิดพิกัด 8 วัดใกล้ห้าง เดินเที่ยวเสร็จก็มาเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชากันต่อ!

July 26, 2018
1754 Views
ภาพ: วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร / Facebook

เริ่มต้นหยุดยาว 4 วันในวันพรุ่งนี้ 27 กรกฎาคม หลายคนอาจมองหาที่เที่ยวที่กินหรือที่พักผ่อนคลายความเหนื่อยล้า แต่ถ้าใครจะยังวนเวียนอยู่ในกรุงเทพฯ และมีแพลนง่ายๆ อย่างการเดินห้าง เราจะมาเปิดเผยพิกัด 8 ห้างน่าไปในวันหยุดอาสาฬหบูชานี้ แบบที่คุณสามารถปิดท้ายช่วงค่ำของวันด้วยการเวียนเทียนในวัดตามหน้าที่ชาวพุทธที่ดีได้ด้วย โดยทั้ง 8 วัด จะนั่งรถหรือเดินไปก็สะดวกเพราะเราคัดมาเฉพาะที่ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตรเท่านั้น ใครสะดวกตรงไหนก็พุ่งตัวไปได้เลย!

1.Siam Paragon ➜ วัดปทุมวนาราม
ระยะทางประมาณ 250 เมตร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหารหรือ ‘วัดสระปทุม’ อยู่ระหว่างศูนย์การค้า Siam Paragon และ CentralWorld ได้รับการสถาปนาขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2400 และฉลองพระอารามในปี พ.ศ. 2410

พระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเสริมและพระแสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ แบบศิลปะล้านช้างเวียงจันทน์ ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระไสหรือพระสายน์เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย จากเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว

2.Gateway เอกมัย ➜ วัดธาตุทอง
ระยะทางประมาณ 400 เมตร

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แต่เดิมคือวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา 2 วัด ได้แก่ วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2480 มีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ จึงได้ย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุมาปลูกสร้างรวมกันในที่ดินผืนปัจจุบันและได้รับประทานนามใหม่ว่าวัดธาตุทอง

ภายในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธสัพพัญญู พระประธานประจำพระอุโบสถฯ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อปีพ.ศ 2495 รวมถึงพระพุทธชินินทร พระพุทธมนต์ปรีชา สุโขทัย พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

3.Show DC ➜ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)
ระยะทางประมาณ 100 เมตร

ภาพ: Google Maps

วัดอุทัยธารามนี้ไม่ทราบหลักฐานในการสร้างวัดที่แน่ชัด แต่มีการเล่าสืบกันมาว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งและมีผู้บูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนกระทั่งกรุงแตกแม่ทัพนายกองทั้งหลายได้อพยพหนีผ่านมาพบเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของคลองบางกะปิแห่งนี้ จึงนำสมบัติมาฝังไว้ก่อนหนีต่อไป กระทั่งบ้านเมืองสงบดีแล้วจึงกลับมาบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในภายหลังมีการสันนิษฐานว่าวัดนี้อาจเพิ่งก่อสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 5

ภายในวัดมีถาวรวัตถุและสิ่งสำคัญมากมาย อาทิ พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม มณฑปพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธฉายจำลอง ศาลาการเปรียญ รวมถึงพระพุทธศรีอุทัยศิลานิมิต (หลวงพ่อแกรนิต) และพระพุทธอุทัยรัตนศิลาอ่อน (หลวงพ่อองค์ขาว) ส่วนในอุโบสถมีการประดิษฐานหลวงพ่อสุโข พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย พระประธานประจำพระอุโบสถฯ

4.IT Square ➜ วัดหลักสี่
ระยะทางประมาณ 100 เมตร

ภาพ: Google Maps

วัดหลักสี่ พระอารามหลวงแห่งเดียวในพื้นที่เขตหลักสี่ สร้างขึ้นในสมัยชาวรามัญอพยพมาจากเมืองหงสาวดี ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ราวปีพ.ศ.2421 ในตอนแรกมีชื่อว่าวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ก่อนที่ในภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลักสี่

ภายในวัดมีถาวรวัตถุและสิ่งสำคัญประกอบด้วย องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และวิหารหลวงปู่ขาว ส่วนภายในอุโบสถประดิษฐานพระเชียงแสน หน้าตัก 59 นิ้ว เป็นพระประธาน

5.จามจุรีสแควร์ ➜ วัดหัวลำโพง
ระยะทางประมาณ 300 เมตร

ภาพ: Google Maps

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เดิมชื่อวัดวัวลำพอง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่คาดว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ราวสมัยรัชกาลที่ 1-3 จากการสันนิษฐานรูปทรงของอุโบสถหลังเก่าและเจดีย์ด้านหลังที่สร้างคู่กันมา จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระกฐิน และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่าวัดหัวลำโพงให้พ้องกับชื่อของสถานีรถไฟหัวลำโพง

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระประธานประจำพระอุโบสถฯ รวมถึงปูชนียวัตถุที่สำคัญอื่นๆ อาทิ พระอัครสาวกสององค์บนฐานหินอ่อนแกะบัวหงาย เบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะ เบื้องขวาพระสารีบุตร

6.โรบินสัน บางรัก ➜ วัดสวนพลู
ระยะทางประมาณ 300 เมตร

วัดสวนพลูเดิมชื่อวัดคลองล้อม ตามลักษณะที่มีคลองใหญ่ล้อมรอบวัดในอดีต ซึ่งในปัจจุบันคลองดังกล่าวคือถนนสีลมนั่นเอง ภายในวัดมีศาลาทรงไทยตั้งอยู่กลางสระน้ำเรียกว่าศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยสันนิษฐานว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ด้วยฝีมือของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้

ส่วนภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนบุษบกห้าชั้น มีอัครสาวกยืนอยู่เบื้องซ้ายและขวา ส่วนอีกด้านหนึ่งของอุโบสถเป็นที่ตั้งของวิหารพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น ปางนาคปรก และปางอุ้มบาตร

7.Supreme Complex สามเสน ➜ วัดจันทรสโมสร
ระยะทางประมาณ 100 เมตร

ภาพ: Google Maps

8.เดอะมอลล์ ท่าพระ ➜ วัดสุทธาวาส
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

ภาพ: Paul Phapornchai

Tell us what you think!

You may be interested

คุณครูอวดของขวัญชิ้นประทับใจจากลูกศิษย์ตัวน้อยผู้ไม่มีอะไรจะให้..แต่ก็หามาให้จนได้
AROUND THE WORLD
shares4688 views
AROUND THE WORLD
shares4688 views

คุณครูอวดของขวัญชิ้นประทับใจจากลูกศิษย์ตัวน้อยผู้ไม่มีอะไรจะให้..แต่ก็หามาให้จนได้

Sapparot - Dec 26, 2018

คุณครูชั้นประถมในสหรัฐฯ อวดของขวัญชิ้นโดนใจที่ได้รับในช่วงเทศกาลแห่งความสุขจากลูกศิษย์ตัวน้อยที่แม้ตัวเองจะไม่มีอะไรก็ยังตั้งใจสรรหาของขวัญมาให้คุณครูจนได้ ถึงจะเป็นแค่มาร์ชเมลโลว์จากซีเรียลอาหารเช้าธรรมดา ๆ แต่เพราะว่ามีความตั้งใจของหนูอยู่เต็มเปี่ยมในนั้น มันเลยพิเศษที่สุดเลย

10 รูปยอดไลค์สูงสุดใน Instagram 2018
LIFESTYLE
shares4198 views
LIFESTYLE
shares4198 views

10 รูปยอดไลค์สูงสุดใน Instagram 2018

Sapparot - Dec 25, 2018

10 รูปยอดไลค์สูงสุดจาก Instagram ปี 2018 รวมแล้วมาจากคนดังระดับโลกเพียง 5 คนเท่านั้น โดยมีหนูน้อย Stromi ลูกสาว Kylie Jenner เรียกยอดไลค์กดหัวใจให้คุณแม่ได้อย่างดีเชียว

อาทิตย์และดวงจันทร์ Rose Céleste เครื่องประดับน่ารักจาก Dior
Accesseries
shares3513 views
Accesseries
shares3513 views

อาทิตย์และดวงจันทร์ Rose Céleste เครื่องประดับน่ารักจาก Dior

Sapparot - Dec 24, 2018

Dior เผยโฉมแอคเซสซอรี่ชิ้นใหม่ Rose Céleste จี้กลมรูปพระอาทิตย์-พระจันทร์ งานแฮนด์เมดสุดปราณีตจากทองคำและเปลือกหอยมุก